Talking to the Chakra's® training

20-22 september (VOL)
4-6 oktober (8 plekken)

PRIVACY VERKLARINGKES Academy respecteert en bewaakt de privacy van alle bezoekers van deze bezoekers van deze website www.KES-academy.com van (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Deze worden uitsluitend gebruikt om jou zou goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.

KES Academy houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacy verklaring geldt wanneer je deze website bezoekt, wanneer je informatie aanvraagt en wanneer je een beroep doet op onze diensten.

Je gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door en worden verwerkt door medewerkers van KES Academy. Administratieve gegevens (zoals bijvoorbeeld vermeld op de facturen) kunnen worden gedeeld met een extern administratiekantoor.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.

Als je je inschrijft via het inschrijfformulier op de website, aanmeldt via mail of webshop geef je automatisch toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens nodig voor het kunnen deelnemen aan een training/workshop. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze diensten en service. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je over deze privacy verklaring vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • contactgegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • geslacht en geboortedatum;
 • bankrekeningnummer;
 • bij ons gevolgde workshops en trainingen
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het verstrekken van informatie;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.


Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.


Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.


Wat zijn je rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij je persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van je persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens;
 • overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op je verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.


Hoe staat het met de beveiliging van je gegevens?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.


Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou verstrekken wij je persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan jou.
 • Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.


Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.


Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.


Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op je computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij je volgende bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.


Cookies van andere partijen

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder tref je buttons aan van bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. Met deze buttons kun je informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van Vimeo op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media) kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.


Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om de privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vind je steeds de meest actuele verklaring.